ارسال پیام به یاهو مسنجر

calampolow

New Member
سلام...
کسی هست که بدونه چطور میشه از طریق php به یاهو مسنجر پیغام فرستاد؟
من یه قطعه کد رو تو سایت www.phpclasses.org پیدا کردم ولی متاسفانه کار نکرد....
خواهش می کنم اگه کسی میتونه کمک کنه!
 

calampolow

New Member
دوستان فکر می کردم اقلاً یکی یه اظهار نظر بکنه...
ببینید...این کدی هست که من از اون سایت گرفتم:

کد:
<?
// Class 'Yahoo Messenger API' v1.0
// details : send pm to any yahoo messenger IDs via PHP
// (c) Hadi Fanaee , Iran , Mashhad , Kasbarg Information Technology .
// Released under the terms of the GNU Public License
// Website : www.php45.com
// Email : [email protected]

class YIM{

function login($user,$pass){
	
	$server="lima";
	$data="";
	$content="messengerType=yahoo&username=$user&=&password=$pass&inv=off";
	$length=strlen($content);
	$data.="POST /webyahoo/doLogin.jsp HTTP/1.1\n";
	$data.="Accept: */*\n";
	$data.="Referer: http://e-messenger.net/\n";
	$data.="Accept-Language: fa\n";
	$data.="Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n";
	$data.="Accept-Encoding: gzip, deflate\n";
		$data.="User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Avant Browser [avantbrowser.com]; .NET CLR 1.1.4322)\n";
	$data.="Host: $server.e-messenger.net\n";
	$data.="Content-Length: $length\n";
	$data.="Connection: Keep-Alive\n";
	$data.="Cache-Control: no-cache\n";
	$data.="Cookie: user_name=$user; $phpcookie\n\n";
	$data.=$content;
	$fp = @fsockopen ("$server.e-messenger.net", 80, $errno, $errstr, 100);
	if(!$fp){echo "can not connect to $server.e-messenger.net";exit;}
	@fputs ($fp, $data);
	$str="";
	while (!feof($fp)){
		$str.= fgets ($fp,128);
		if(strpos($str,'Path=/webyahoo')){break;}
	}
	@fclose ($fp);
	$jspcookie=trim(yim_getbet('JSESSIONID=',';',$str));

	$data="";
	$data.="GET /webyahoo/signing.jsp HTTP/1.1\n";
	$data.="Accept: */*\n";
	$data.="Referer: http://e-messenger.net/\n";
	$data.="Accept-Language: fa\n";
	$data.="Accept-Encoding: gzip, deflate\n";
		$data.="User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Avant Browser [avantbrowser.com]; .NET CLR 1.1.4322)\n";
	$data.="Host: $server.e-messenger.net\n";
	$data.="Connection: Keep-Alive\n";
	$data.="Cache-Control: no-cache\n";
	$data.="Cookie: user_name=$user; JSESSIONID=$jspcookie; $phpcookie\n\n";
	$fp = @fsockopen ("$server.e-messenger.net", 80, $errno, $errstr, 100);
	if(!$fp){echo "can not connect to $server.e-messenger.net";exit;}
	@fputs ($fp, $data);
	@fclose ($fp);

	$data="";
	$data.="GET /webyahoo/main.jsp HTTP/1.1\n";
	$data.="Accept: */*\n";
	$data.="Referer: http://e-messenger.net/\n";
	$data.="Accept-Language: fa\n";
	$data.="Accept-Encoding: gzip, deflate\n";
		$data.="User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Avant Browser [avantbrowser.com]; .NET CLR 1.1.4322)\n";
	$data.="Host: $server.e-messenger.net\n";
	$data.="Connection: Keep-Alive\n";
	$data.="Cache-Control: no-cache\n";
	$data.="Cookie: user_name=$user; JSESSIONID=$jspcookie; $phpcookie\n\n";
	$fp = @fsockopen ("$server.e-messenger.net", 80, $errno, $errstr, 100);
	if(!$fp){echo "can not connect to $server.e-messenger.net";exit;}
	@fputs ($fp, $data);
	@fclose ($fp);
	$cookie="user_name=$user; JSESSIONID=$jspcookie; $phpcookie";
	//$r=array();
	//$r["cookie"]=$cookie;
	//$r["server"]=$server;
	return $cookie;	
}

function send($cookie,$to,$message){

	$server="lima";
	$message=urlencode($message);
	$content="imMess=&send=Send&msg=$message&buddy=$to";
	$length=strlen($content);
	$data="";
	$data.="POST /webyahoo/doImSend.jsp HTTP/1.1\n";
	$data.="Accept: */*\n";
	$data.="Accept-Language: fa\n";
	$data.="Referer: http://$server.e-messenger.net/webyahoo/imInput.jsp?buddy=$to/\n";
	$data.="Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n";
	$data.="Accept-Encoding: gzip, deflate\n";
		$data.="User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Avant Browser [avantbrowser.com]; .NET CLR 1.1.4322)\n";
	$data.="Host: $server.e-messenger.net\n";
	$data.="Content-Length: $length\n";
	$data.="Connection: Keep-Alive\n";
	$data.="Cache-Control: no-cache\n";
	$data.="Cookie: $cookie\n\n";
	$data.=$content;
	$fp = @fsockopen ("$server.e-messenger.net", 80, $errno, $errstr, 100);
	if(!$fp){echo "can not connect to $server.e-messenger.net";exit;}
	@fputs ($fp, $data);
	@fclose ($fp);
}
}

function yim_getbet($str1,$str2,$str){

	$x1=strpos($str,$str1);
		if($x1){
			$x2=strpos($str,$str2 , $x1+1);
			$getbet=substr($str,$x1+strlen($str1),$x2-$x1-strlen($str1));
		}else{
			$getbet="";
		}
	return $getbet;
}
?>

آیا کسی هست که بتونه با تغییر دادن این کد اصلاحش کنه؟
در ضمن این هم طرز استفاده از اون کلاس هست:

کد:
<?
include("yim.php");
$YIM=new YIM();
$cookie=$YIM->login("SenderID","SenderPassword");
$YIM->send($cookie,"ReceiverID","I am using PHP YIM API :D");
?>
 
آخرین ویرایش:

1Program

Member
سلام .
شاید اینجا بتونه کمکت کنه :
http://www.meebome.com/
اگه Customizeاش کنی :
کد:
<!-- Beginning of meebo me widget code.
Want to talk with visitors on your page?  
Go to http://www.meebome.com/ and get your widget! -->
<embed src="http://widget.meebo.com/mm.swf?CgLKsDyueQ" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="190" height="275"></embed>

یک کد Embed می ده که می تونی اونرا فراخونی کنی . می تونی یک میل هم به مدیر وب سایتش بزنی و ازش کمک بگیری .

موفق باشی .
 

calampolow

New Member
سلام .
شاید اینجا بتونه کمکت کنه :
http://www.meebome.com/
اگه Customizeاش کنی :
کد:
<!-- Beginning of meebo me widget code.
Want to talk with visitors on your page?  
Go to http://www.meebome.com/ and get your widget! -->
<embed src="http://widget.meebo.com/mm.swf?CgLKsDyueQ" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="190" height="275"></embed>

یک کد Embed می ده که می تونی اونرا فراخونی کنی . می تونی یک میل هم به مدیر وب سایتش بزنی و ازش کمک بگیری .

موفق باشی .

گرفتن widget از این سایت بد نیست... تا حالا ندیده بودم اینو ... اما من می خوام مثل اون کدی که به شما نشون دادم بتونم مثلاٌ در صورتی که اتفاق خاصی تو سایت رخ داد به خودم یا به کاربر خاصی به طور اتوماتیک پیغام یاهو ارسال بشه!

اگه بشه کدی رو که گذاشتم تغییر داد و ترمیمش کرد خیلی خوب میشه!
نویسنده اون کد هم یه ایرانیه که متاسفانه من نتونستم باهاشون تماس بگیرم.

Yahoo Api رو هم هر چی Search کردم نتیجه لازم نگرفتم!
امیدوارم یکی پیدا بشه که این گره رو باز کنه!

ممنونم از توجهت!
 
آخرین ویرایش:

جدیدترین ارسال ها

بالا