ارسال پارامتر از asp کلاسیک به پروسیجر sql server

jaz1354

New Member
چگونه میتوانم از طریق asp کلاسیک به پروسیجرهای sql server پارامتر(متغییر) ارسال کنم
 

جدیدترین ارسال ها

بالا