آیا کشیدن دندان عقل الزامی است؟

sara_kvz

Member
برای اغلب افراد کشیدن دندان عقل الزامی است زیرا دندان عقل نمیتواند به صورت کامل رشد کند. دلیل آن هم این است که معمولا فضای کافی برای رشد و قرار گرفتن همه دندان‌ها در فک وجود ندارد و دندان‌های دیگر تحت فشار و آسیب دندان عقل قرار میگیرند. دندان‌های عقلی که به صورت سالم و کامل رویش میکند هم به دلیل آنکه تا حد کمی در زاویه مستقیم قرار میگیرد بر دندان‌های مجاور خود تاثیر میگذارد.

هنگامی که دندان عقل رشد میکند اغلب در زیر لثه نهفته شده و یا کمی از آن از لثه خارج میشود و به همین علت زمان کشیدن آن از اهمیت بالایی برخوردار است. البته افرادی هستند که هرگز با دندان عقل‌هایشان درگیر نمیشوند و باعث ایجاد هیچ مشکلی نمیشود.

دلیل آنکه کشیدن دندان عقل را مخصوصا به صورت نهفته الزامی میدانند به این علت است که دندان کاملا در زیر لثه رشد کرده است اما نمیتواند از لثه سر بیرون آورد و باعث ایجاد کیست یا تومور شده و در نهایت ریشه دندان‌های مجاور را خراب میکند. البته دندان‌های نیمه نهفته نیز به دلیل آنکه کاملا از لثه بیرون نیامده‌اند در رعایت بهداشت دهان و دندان باعث ایجاد مشکل میشوند و سپس باعث بروز بیماری‌های مختلفی میشوند که یکی از آنها خوردگی دندان است.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا