آيا Mod_Rewite در رتبه دهي جستجوگرها تاثير گذاره ؟

من سايتم رو توسط Mod_Rewite لينک بندي کردم
مثلاً آدرس يک خبر به صورت زير هست :
کد:
news.php?page=news&act=show&id=123
حالا با اين سيستم صفحه رو به اين شکل در آوردم
کد:
news-123.php

آيا اين کار در رتبه دهي جستجوگر فايده داره يا راهي ديگه اي هم براي
رتبه دهي هست (البته لينک ها بايد همينطوري باشند)
 

جدیدترین ارسال ها

بالا