آموزش | طراحی وکتور

وضعیت
موضوع بسته شده است.

Parham

Active Member

این آموزش از سری آموزشهای وکتور در محیط فتوشاپ می باشد که درآن سعی شده با یک مثال به اصول کار پرداخته شود . که امیدوارم پس از خواندن این آموزش و بااستفاده از آموزش قبلی که درمورد استفاده از ابزار Pen Tool دادم بتوانید با کمی تمرین تصاویروکتور ایجاد کنید.
برای آموزش سعی کردم از یک عکس استفاده کنم که اگر کیفیت خوبی ندارد به جای آن دارای مشخصاتی باشد که برای تمرین ما مناسب باشد . در ضمن بهتر دیدم که عکس ها در همین آموزش باشه تا در حین خوندن با دقت در عکس ها بهتر بتونید آموزش را درک کنید.بریم سراغ آموزش ... ابتدا اگر از عکس این تمرین برای همراهی می خواهید استفاده کنید باید فورمت آنرا به حالت RGB تغییربدهید . برای این کارمیتوانید از قسمت Image/Mode/RGB Color استفاده کنید . وپس از آن درپالت Layer دو باربرروی لایه Background خود کلیک کنید تا قفل این لایه باز شود و به لایه قابل ویرایش تبدیل شود سپس ازروی آن یک کپی بگیرید برای راحتی کار می توانید دراین پالت یک پوشه درست کنید و نام دلخواهی به آن مانند Elements اختصاص بدهید و قسمت های مختلفی را که ایجاد می کنید دردرون آن قراردهید.پس از آماده کردن مقدمات به وسیله ابزار Eyedropper Tool یک رنگ تیره از قسمت بدنه ماشین انتخاب کنید و سپس ابزار Pen Tool را انتخاب کنید و قسمت تنظیمات را مانند شکل تغییربدهید.حال سعی کنید بوسیله این ابزار درنقاطی که نیاز به تغییردارند و درمحیط بدنه نقاطی را در سرتاسرآن ایجاد کنید.پس از اینکه مسیری را دراطراف ماشین ایجاد کردید باوصل کردن نقطه انتهایی به نقطه ابتدایی شکل خود را ایجاد کنید . سپس لایه کپی گرفته از عکس خود را Hidden کنید تاکارخود را ببینید برای راحتی کارشما مسیر را که دراین کار استفاده کردم را رسم کردم تا راحت تر مطلب را بگیرید .پس از اینکه شکل اصلی خود را ایجاد کردید پالت Layers شما مانند شکل زیر باید باشد وسپس درهمان قسمت برروی زبانه Paths کلیک کنیدیکی از ابزارهایی که در آموزش استفاده از Pen Tool معرفی کردم ابزار Convert Anchor Points می باشد. پس از اینکه این ابزار را انتخاب کردید دوباره لایه کپی که Hidden بود قابل دیدن کنید. شما باید بوسیله این ابزار درجاهایی که مورد نیاز است اقدام به ایجاد تغییرات برای ایجاد شکل کاملتر کنید.من دراین قسمت کارخودم را ازچرخ جلوی ماشین شروع کردم و بوسیله ابزار Convert Anchor Points و انتخاب یک نقطه و تغییردرمقادیرآن منحنی قسمت پائین لاستیک را ایجاد کردم وبرای راحتی کارشما عکسی از نزدیک قراردادم تا با نحوه ایجاد این تغییرات بوسیله این ابزار آشناشوید . این ابزارهنگامی که روی نقطه ای کلیک می کنید دو دستگیره و یا دراصطلاح Bezier handler ایجاد می کند. تا به راحتی بتوانید تغییرات لازم را برروی کارخود ایجاد کنید .با داشتن مقداری مهارت دراستفاده از این ابزار که مستلزم تمرین است سعی کنید تاشکلی مانند کاراصلی ایجاد کنید تادرحد امکان شبیه عکس اصلی باشد.دراینجاباید دقت داشته باشید ممکن است درحین قراردادن نقاط اولیه سازنده شکل نقاط اضافی را ایجاد شده باشد که پس از ایجاد تغییرات دیگربه آنهانیاز نداشته باشیدکه می توانید بوسیله ابزار Delete Anchor Point آنهاراحذف کنید وباتوجه به تجربه هرچقدرنقاط غیرضروری کمترباشد و بیشتربااستفاده ابزار Convert Anchor Point به جزئیات پرداخته شود کارنهائی بهترخواهد بود.
عکس نهایی‌در این قسمت پس از ایجاد تغییرات به صورت زیر می‌باشد ، پس از آن این لایه را به عنوان پایه کار خود در نظر میگیرید.در مرحله بعدی از لایه شکل ایجاد شده خود یک کپی‌میگیرید و در این قسمت با تغییر در نقاط سعی‌می‌کنید تا بدنه اصلی‌ماشین که در این شکل به رنگ آبی‌است را ایجاد کنید و برای تغییر رنگ پس از کلیک کردن بر روی لایه در قسمت Color Picker رنگ آبی‌که من در اینجا #3672BD را انتخاب کردم - انتخاب کنید .
حال کار شما باید مثل این تصویر باشد ، تقریبا شبیه تصویر زیر شده باشد.در این مرحله می خواهیم پنجره ماشین را ایجاد بر روی شکل ها ایجاد کنیم ، ابتدا لایه بالایی‌که به رنگ آبی‌است را Hidden کرده و سپس ابزار Pen Tool و گزینه Subtract from area shape در نوار امکانات این ابزار را انتخاب کنید.حال لایه شکل خود را مجددا Hidden کنید و در پنجره Layers آنرا به حالت انتخاب در بیاورید. سپس سعی‌کنید به وسیله ابزار PenTool پنجره های سمت مخالف ماشین را ایجاد کنیدسپس عکس خود را Hidden کنید تا نتیجه کار را ببینیدسپس این کار را برای 2 پنجره دیگر که در همان سمت است تکرار کنید یعنی‌لایه جدید ایجاد کنید و تغییرات را انجام داده و از کار اصلی‌خود حذف کنید.

پس از به پایان رسیدن لایه زیر دوباره لایه آبی‌رنگ که در بالا قرار داشت را فعال کنید و همین تغییرات را برای حذف کردن محل پنجره های جلو انجام بدید و در نهایت کار شما به شکل زیر شبیه شده است ...در قسمت بعدی در یک لایه جدید و به وسیله ابزار Pen Tool قسمت سقف ماشین را ایجاد می‌کنیم و سپس به وسیله ابزار Convert Anchor Point منحنی‌ها و تغیرات لازم را بر روی کار ایجاد می‌کنیم .در مرحله بعد برای ایجاد محل چراغ ها و لاستیک ماشین ابتدا به وسیله Ellipse Tool در یک لایه جدید، یک دایره ایجاد می‌کنیم و برای اینکه حالت طبیعی‌داشته باشه با فشردن کلید های ترکیبی‌Ctrl+t وارد منو Transform Path میشویم و سپس بر روی آن کلیک راست می‌کنید و از منو باز شده گزینه Distort را انتخاب می‌کنید ... حال از گوشه های کار در نقاط مرز موقعیت دایره را طوری تغییر میدهیم که طبیعی‌به نظر بیاد ... این کار را برای چرخ دیگر و چراغ جلو ماشین هم تکرار می‌کنیم .درمرحله بعد سپرماشین را بوسیله ابزار Pen Tool ایجاد می کنیم وتغییرات لازم را درآن اعمال می کنیم. و دقت کنید که این لایه را در بالاترین قسمت قرار بدهید ...دراینجامن برای دادن افکت به سپرتغییراتی را اعمال کردم که برای آشنایی شماآنرادرزیرقرارمی دهم که شما می توانید به سلیقه خود تغییراتی مانند این را درکارخود اعمال کنید. درپنجره افکت ها وبخشهای Inner Shadow و Bevel and Emboss تغییراتی را مانند شکل زیر ایجاد کنید

ازاین قسمت به بعد بیشتربه جزئیاتی که به زیباترشدن کارکمک می کند می پردازیم که معمولا آنها درکارنهایی خود را نشان می دهند . برای اولین قسمت خطوط جداکننده درها را ایجاد می کنیم ابزار Pen Tool با تغییرات زیر انتخاب کنید
سپس لایه کپی گرفته از عکس اولیه خود را انتخاب کنید و مطابق شکل مسیری را بوسیله این ابزار ایجاد کنید .سپس رنگ پس زمینه خود را به مشکی تغییربدهید و ابزار براش را انتخاب کنید و سپس از پنجره امکانات این ابزار یک براش کوچک با لبه های نرم و با شماره 3 انتخاب کنید اما مقدار Master Diameter را بهتراست دراین کار 2 انتخاب کنید برای اینکه مقادیربیشتر ممکن است کار را از حالت طبیعی خارج کند .پس از اینکه تنظیمات مربوط به براش را اعمال کردید با زدن کلید P ابزار Pen Tool را انتخاب کنید سپس برروی مسیری که ایجاد کرده اید کلیک راست کنید و گزینه Stroke Path را انتخاب کنید. در پنجره ای که باز می شود از شما خواسته می شود که ابزاری که بوسیله آن می خواهید Stroke ایجاد کنید را انتخاب کنید که شما از لیست گزینه براش را انتخاب کنید همچنین مقدار Opacity در این کار مقدار 55% انتخاب کنید .با استفاده از همین روش و با ابزار Pen Tool سایر خطوط بدنه ماشین و قسمت هایی مانند آینه ها، برف پاکن ، قسمت دور چراغ ، دستگیره در و غیره را ایجاد کنید .
* یکی از نکاتی که در نقاط ریز کار می توانید بکار ببرید این است که بوسیله ابزار Polygonal Lasso Tool یا با زدن کلید L آن شکل را ایجاد کنید و سپس برروی مسیرایجاد شده کلیک راست کنید و گزینه Make Work Path یا Fill را انتخاب کنیددرقسمت بعدی برای ایجاد بافت درروی بدنه ماشین بوسیله ابزار Polygonal Lasso Tool بخش هایی از بدنه را انتخاب کنید و سپس بوسیله یک رنگ آبی کمرنگ آنرا پرکنید که دراینجا من از مقدار #86A9D7 استفاده کردم پس از آن برای طبیعی کردن می توانید فیلتر Filter/Blur/Gaussian Blur با مقدار 1.1 را برروی کار خود اعمال کنید و مقدار Opacity را برابر 30 قرار بدهید .در یک لایه دیگر همین روش را برای بخش های دیگری از بدنه ماشین با رنگ پررنگتری انجام بدهید که دراینجا من مقداررنگ #2A579C انتخاب کردمدرمرحله بعدی پنجره های ماشین را ایجاد می کنیم برای اینکار از لایه اولیه خود که دراین کار Shape 2 می باشد یک کپی می گیریم و به زیر لایه قبلی منتقل می کنیم .سپس با فشردن کلید A ابزار Direct Select Tool انتخاب می کنیم و با نگه داشتن کلید Shift قسمت پنجره ها را برروی کار انتخاب می کنیم .

در قسمت تنظیمات ابزار قسمت Add to shape area را انتخاب می کنیمدراین هنگام پنجره ها با رنگ پس زمینه شما پر می شود و درحالی که ابزار Direct Selection Tool فعال است و لایه BackgroundWindows شما فعال است برروی مسیر خروجی که درشکل نشان دادم کلیک کنید و دکمه Delete را بزنید دراین لحظه پنجره ها همانطور که می خواستیم انتخاب شدند و با این روش از ایجاد مجدد آنها جلوگیری شددر مرحله بعدی رنگ پنجره ها را به راحتی تغییربدهید و پس از انتخاب رنگ مقدار Opacity را بسته به نظرخود کم کنید از همین روش برای ایجاد پنجره های جلوی ماشین استفاده کنید و در آخر کار پس از اینکه رنگ پنجره ها را انتخاب کردید مقدار Opacity را بالاتر از مقدار قبلی انتخاب کنیددراین مرحله کارشما به پایان می رسد و برای زیباترشدن کارخود جزئیات دیگری را می توانید بسته به سلیقه خود ایجاد کنید . در زیر کار نهایی را می توانید مشاهده کنید .امیدوارم با استفاده از این آموزش بتوانید تمرین خوبی برای استفاده از ابزار Pen Tool کرده باشید و همچنین با مفهوم و چگونگی ساخت تصاویر وکتور آشنا شده باشید .
 

Gt-Max

Member
می خواستم اینو ترجمه کنم بذارم شما پیش دستی کردی
به هر حال ممنون کار من کم شد :lol: :wink:
 

FashisT

Active Member
جی تی جان شما اگه میخوای مقاله ای مناسب رو ترجمه کنی یه آمار به ما بده تا خدای نکرده اینجوری شرمنده نشیم

ممنون پرهام .راستی html یادت نره

فعلا
 

Gt-Max

Member
FashisT گفت:
جی تی جان شما اگه میخوای مقاله ای مناسب رو ترجمه کنی یه آمار به ما بده تا خدای نکرده اینجوری شرمنده نشیم

ممنون پرهام .راستی html یادت نره

فعلا
:-? ! ( احساس می کنم هرلحظه می خوای بزنی تو گوشم ! :) )
چشم حتما :)
 

Parham

Active Member
شرمنده به هر حال گفتم پیش دستی‌ کرده باشم ... بگذریم اینو شهرام داده بود چند روز پیش که کم کم مقالات وکتور هم شروع بشه 2،3 روز روش کار کردم و گذاشتم ...

پ.ن : شهرام بذار کار ایندکس کردن تموم بشه بعد همرو یه جا Html می‌کنم ...
 

isis

New Member
سلام
در نوع خودش خوبه
ولی زیاد چنگی به دل نمی زنه
 

FashisT

Active Member
! ( احساس می کنم هرلحظه می خوای بزنی تو گوشم !
ای بابا این حرفها چیه..مشکل همینه که همیشه حرفهای من دو پهلو بوده!شرمنده

باشه پرهام جان هر جور راحتی

فعلا
 

ToFaN

Well-Known Member
خيلي خيلي ممنون برهام جان
ممنون خيلي از اموزش هاي وكتور دارم البته تو ايليسترتور كه اصلا وقت نميكنم ترجمه اميدوارم يه روز بتونم
 

Parham

Active Member
یوسف، لینک بفرست حتما سر وقت چند تا ترجمه می‌کنم میزارم ...

پ.ن : فقط قرار نیست این انجمن بهبود پیدا کنه ... امیدوارم که همه انجمن ها یه سروسامانی‌ پیدا کنن ...
 

GFX Master

مدیر انجمن گرافیک دو بعدی ومسئول فروشگاه
واقعا عالی بود ایشالا که ادامه داشته باشه

ممنون از وقتی که واسه ترجمش گذاشتی چون می دونم که ترجمه چنین متن طول و درازی کار راحتی نیست

خوبیه این آموزش اینه که هم با کار با ابزار Pen Tool آشنا می شی هم با رنگ آمیزی تصاویر وکتور که البته من تا چند روز دیگه یه آموزش واسه رنگ آمیزی طرحهای وکتور (Anime) می ذارم

مرسییییی
 
آخرین ویرایش:

hamid ir

Active Member
داش پرهام خیلی باحال بود
ولی دو سه تا چیز بگم اگه آموزشارو همون اول Html کنی خیلی بهتر و راحت تره
دوم اینکه یکم حجم عکسارو یار پایین خیلی خوب میشه
سوم اینکه... اینکه.... یادم رفت:D یادم اومد بهت میگم
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.

جدیدترین ارسال ها

بالا