آموزش خود هيپنوتيزم ويژه عموم از طریق اینترنت

sinakhan

Member
آموزش هیپنوتیزم برای اولین بار از طریق اینترنتhttp://www.iranhealers.com/ad/hypno/form.htmlمباحث :
lمحتوي آموزشي دوره:

واژه شناسي و تعاريف هيپنوتيزم
تاريخچه هيپنوتيزم
تصورات غلط در مورد هيپنوتيزم
تئوري هاي هيپنوتيزم
پديده هاي هيپنوتيزمي
هيپنوتيزم درماني
کاربردهاي باليني هيپنوتيزم
خود هيپنوتيزم
کاربردهاي خود هيپنوتيزم
شرايط لازم بري انجام خود هيپنوتيزم
تکنيک آرام سازي پيش رونده عضلاني
تکنيک آرام سازي همراه با تصوير سازي
تکنيک هاي خود هيپنوتيزم
اصول تصويرسازي در خود هيپنوتيزم
متافور يا استعاره در هيپنوتيزم
تکنيک هاي کنترل اضطراب از طريق خود هيپنوتيزم
تکنيک هاي تقويت خويشتن و اعتماد بنفس
چگونه براي خود يک نوار صوتي خود هيپنوتيزم درست کنيم؟
چگونه اعتبار علمي مطالب موجود در مورد هيپنوتيزم را ارزيابي کنيم؟
معرفي ساير تکنيک هاي مشابه با هيپنوتيزم
معرفي کتب و منابع معتبر در مورد هيپنوتيزم

فايل هاي صوتي:
تکنيک آرام سازي پيش رونده عضلاني
تکنيک آرام سازي همراه با تصوير سازي
يک جلسه خود هيپنوتيزم براي کنترل اضطراب
يک جلسه خود هيپنوتيزم بري تقويت خويشتن و اعتماد بنفس

تصاوير:
تصاوير مربوط به تکنيک آرام سازي پيش رونده عضلاني
تصاوير مربوط به تکنيک آرام سازي رفتاري (حالت هاي آرام هر يک از قسمت هاي بدن)
تصاوير مناظر براي کمک به تصوير سازي
 

f_mostafa_f

Active Member
یادمه یه ار رفتیم یه جا تا یکی منو هیپنوتیزم کنه....ولی نشد...میگن تا خودت نخوای نمیشه...راسته؟
 

جدیدترین ارسال ها

بالا