آموزش تغيير رنگ سلول ها با حركت موس

Hyper

Active Member
با سلام

براي اينكار ابتدا فايل page_header.php در شاخه includes را گشوده و كد زير را پيدا كنيد :

کد:
'L_PRIVATEMSGS' => $lang['Private_Messages'],

سپس اين خطوط را بعد از كد فوق اضافه كنيد :

کد:
'L_HOVER' => '#00FFFF',
'U_HOVER' => '#EFEFEF',

خوب حالا فايل مورد نظرتون رو باز كنيد : مثلا index_body.tpl

قسمتي رو ميخواهيد اين عملكرد ( تغيير رنگ ) بروي اون كار كنه رو انتخاب كنيد
توجه كنيد كه قسمت انتخاب شده حتما بايد سلولي از يك جدول بوده و بين دستورات <td> و </td> قرار گرفته باشد . به طور مثال :

کد:
<td width="46" class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}"><img src="{SPACER}" width="46" height="0" /></td>

خوب حالا اين كد ها رو پيش از < درج كنيد :

کد:
 onMouseOver="this.style.backgroundColor='{L_HOVER}'; this.style.cursor='default';" onMouseOut="this.style.backgroundColor='{U_HOVER}';"

در نهايت نتيجه اين خواهد بود :

کد:
<td width="46" class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" onMouseOver="this.style.backgroundColor='{L_HOVER}'; this.style.cursor='default';" onMouseOut="this.style.backgroundColor='{U_HOVER}';"><img src="{SPACER}" width="46" height="0" /></td>
تذكر :

متغير هايي رو كه در فايل page_header.php تعريف كرديم
حاوي شماره هاي رنگ هستند

متغير L_HOVER : زماني كه موس بروي سلول قرار ميگيرد
متغير U_HOVER : زماني كه موس از روي سلول خارج ميشود

شما ميتوانيد با تغيير اين كدها ، رنگ رو به دلخواه و با قالب انجمنتون هماهنگ كنيد

موفق باشد ، رضا
 

جدیدترین ارسال ها

بالا