آقا خواهشا هر کی در موارد زیر اطلاعاتی داره به من بده حیثیتی هستش بخدا!!!

آقا خواهشا هر کی در موارد زیر اطلاعاتی داره به من بده حیثیتی هستش بخدا!!!


[LTR]1- Distributed data bases
hard ware and soft ware fault - tolerance - reliability - security - related by networks - internet engineering programming - distributes OS data stracture - design ....
2- Mapping and data bases
3- Raid or ditributed raid
4- 3D data bases[/LTR]​

من مفاهیم اینها را هم حتی نمی دونم مثلا نمی دونم این 3D DataBase یعنی چه!؟!
:neutral:
 

جدیدترین ارسال ها

بالا