تفنگ میخکوب

  1. D

    معرفی یدکی تفنگ میخکوب؛ قطعه کلگی

    یدکی تفنگ کلگی جنس قطعه از آهن و ساخت و پردازش این محصول در کشور تایوان صورت گرفته و نمونه ایرانی از این محصول هنوز تولید نشده است. قطعه کلگی در جلو دستگاه میخکوب قرار دارد و نگه دارنده قطعه کلگی یا چهار گوش است. تعویض این قطعه به ندرت صورت می گیرد. کاربرد قطعه یدکی کلگی کاربرد قطعه کلگی تنها...
بالا