فعالیت های اخیر the_king

  1. the_king به موضوع زیر نویس فارسی the animator's survival kit پاسخ داده است.

    نه، اتفاقا مشکل محتوایی نداره. مواردی که طبق قانون D6 خرید و فروش تجاری محسوب میشه خصوصیاتی مثل درج قیمت یا شماره حساب بانکی دارند....

    ‏18 مارس 2019 در 20:15