فعالیت های اخیر arashhosseini321

  1. arashhosseini321 موضوع جدید ساخته است.

    بسته بندی چه نقشی در صادرات زعفران دارد

    بسته بندی استاندارد می تواند نتایج زیادی را با خود به همراه داشته باشد که در نهایت سود آوری بیشتر را برای تولید کننده بهمراه خواهد داشت....

    انجمن: نیازمندی‌های عمومی

    ‏29 ژوئن 2020 در 18:14