Recent content by alireza-t

  1. A

    آموزش نرم افزاري حرفه اي به نام Liquid

    بنده pinnacle700usb خریداری کردم وتازه میخواهم اطلاعاتی بگیرم ومیدانم باliquidمی توان با آن کار کرد اما با چه ورژنی از آن؟تازه در اول راهم ونه کلاسی ونه آموزشی در مورد میکس وتدوین دارم .میخواستم لطف نموده و مرا راهنمایی کنید.آیا مرجع خاصی سراغ دارید که به آن مراجعه نمایم.ممنون.
بالا