سلام
بنده نیازمند متن یا متونی هستم که در اون عید نوروز به همراه سنتها و رسم رسومها به زبان انگلیسی معرفی و تشریح شده باشه اگر کسی سراغ داره لطفا کمک کنه .