يه سوال جالب در مورد Vb

شروع موضوع توسط حامد منصف ‏8 ژانویه 2006 در انجمن منطق و الگوریتم برنامه‌نویسی

 1. حامد منصف

  حامد منصف Member

  ارسال‌ها:
  336
  تشکر شده:
  5
  امتیاز دستاورد:
  16
  سلام
  من چند وقت پيش يه برنامه ديدم كه عدد رو وارد ميكردي و اون عدد رو به صورت حروفي مينوشت
  چجوري اين كارو ميكنن؟(البته بگم اعداد بزرگ و در حد مليون بودن)
   
  نوشته شده توسط حامد منصف در ‏8 ژانویه 2006
 2. night11

  night11 Member

  ارسال‌ها:
  247
  تشکر شده:
  59
  امتیاز دستاورد:
  16
  خیلی سخت نیست
  ینجا رو ببین
  کد (Text):

  http://forum.majidonline.com/showpost.php?p=273799&postcount=15
   
   
  نوشته شده توسط night11 در ‏8 ژانویه 2006
 3. حامد منصف

  حامد منصف Member

  ارسال‌ها:
  336
  تشکر شده:
  5
  امتیاز دستاورد:
  16
  ممنون خيلي جالب بود ولي تو سيستم من به جاي ك "..." و به جاي ه "گ" ميزاره
  راستي كسي ميدونه چجوري برنامشو نوشتن؟
  فقط براي اطلاع ميپرسم
   
  نوشته شده توسط حامد منصف در ‏12 ژانویه 2006
 4. night11

  night11 Member

  ارسال‌ها:
  247
  تشکر شده:
  59
  امتیاز دستاورد:
  16
  این تابع هم همون کار رو می کنه

  این تابع رو جناب آقای بابک بخشایش نوشته اند .

  کد (Text):

  Option Explicit
  Private Const hezar = " هزار"
  Private Const melun = " ميليون"
  Private Const melyard = " ميليارد"
  Private Const va = " و "

  Public Function heji_adad(ByVal adad As Double) As String
  Dim hooroof As String
  Dim SS As Integer  'sadgan
  Dim hh As Integer   'hezargan
  Dim mm As Integer  'melungan
  Dim yy As Integer   'melyardgan
  Dim STRadad As String
  Dim LENadad As Integer

  STRadad = Str(Val(Str(adad)))
  LENadad = Len(STRadad)

  Select Case adad
      Case Is = 0
          hooroof = "صفر"
      Case 1 To 999
          hooroof = Adad_Heji(adad)
      Case 1000 To 999999
         If (adad Mod 1000 = 0) Then hooroof = Adad_Heji(Int(adad / 1000)) + hezar
         If (adad Mod 1000 <> 0) Then hooroof = Adad_Heji(Int(adad / 1000)) + hezar + va + (Adad_Heji(adad Mod 1000))
      Case 1000000 To 999999999
          SS = Val(Right$(STRadad, 3))
          hh = Val(Mid$(STRadad, LENadad - 5, 3))
          mm = Val(Left$(STRadad, LENadad - 6))
          If (SS = 0 And hh = 0) Then hooroof = Adad_Heji(mm) + melun
          If (SS = 0 And hh <> 0) Then hooroof = Adad_Heji(mm) + melun + va + Adad_Heji(hh) + hezar
          If (SS <> 0 And hh = 0) Then hooroof = Adad_Heji(mm) + melun + va + Adad_Heji(SS)
          If (SS <> 0 And hh <> 0) Then hooroof = Adad_Heji(mm) + melun + va + Adad_Heji(hh) + hezar + va + Adad_Heji(SS)
      Case 1000000000 To 999999999999#
          SS = Val(Right$(STRadad, 3))
          hh = Val(Mid$(STRadad, LENadad - 5, 3))
          mm = Val(Mid$(STRadad, LENadad - 8, 3))
          yy = Val(Left$(STRadad, LENadad - 9))
          If (SS = 0 And hh = 0 And mm = 0) Then hooroof = Adad_Heji(yy) + melyard
          If (SS = 0 And hh = 0 And mm <> 0) Then hooroof = Adad_Heji(yy) + melyard + va + Adad_Heji(mm) + melun
          If (SS = 0 And hh <> 0 And mm <> 0) Then hooroof = Adad_Heji(yy) + melyard + va + Adad_Heji(mm) + melun + va + Adad_Heji(hh) + hezar
          If (SS <> 0 And hh <> 0 And mm <> 0) Then hooroof = Adad_Heji(yy) + melyard + va + Adad_Heji(mm) + melun + va + Adad_Heji(hh) + hezar + va + Adad_Heji(SS)
      Case Is > 999999999999#
          hooroof = "عدد وارد شده بزرگتر از 999999999999 است"
  End Select
  heji_adad = hooroof
  End Function

  Private Function Adad_Heji(ByVal adad As Integer) As String
  Dim yekan As Byte
  Dim dahgan As Byte
  Dim sadgan As Byte
  Dim behooroof As String
  Dim heji(19) As String
  Dim heji_dahgan(9) As String
  Dim heji_sadgan(9) As String
  '-------------------------------
  heji(1) = "يک": heji(2) = "دو": heji(3) = "سه": heji(4) = "چهار": heji(5) = "پنج"
  heji(6) = "شش": heji(7) = "هفت": heji(8) = "هشت": heji(9) = "نه": heji(10) = "ده"
  heji(11) = "يازده": heji(12) = "دوازده": heji(13) = "سيزده": heji(14) = "چهارده": heji(15) = "پانزده"
  heji(16) = "شانزده": heji(17) = "هفده": heji(18) = "هيجده": heji(19) = "نوزده"
  '-------------------------------
  heji_dahgan(1) = "ده"
  heji_dahgan(2) = "بيست"
  heji_dahgan(3) = "سي": heji_dahgan(4) = "چهل": heji_dahgan(5) = "پنجاه"
  heji_dahgan(6) = "شصت": heji_dahgan(7) = "هفتاد": heji_dahgan(8) = "هشتاد"
  heji_dahgan(9) = "نود"
  '-------------------------------
  heji_sadgan(1) = "يكصد": heji_sadgan(2) = "دويست": heji_sadgan(3) = "سيصد"
  heji_sadgan(4) = "چهارصد": heji_sadgan(5) = "پانصد": heji_sadgan(6) = "ششصد"
  heji_sadgan(7) = "هفتصد": heji_sadgan(8) = "هشتصد": heji_sadgan(9) = "نهصد"
  '-------------------------------
  yekan = adad Mod 10
  dahgan = adad Mod 100
  sadgan = Int(adad / 100)
  '-------------------------------
  If dahgan < 20 Then
      If (sadgan = 0) Then behooroof = heji(dahgan)
      If (sadgan <> 0) Then behooroof = heji_sadgan(sadgan) + va + heji(dahgan)
      If (yekan = 0 And dahgan = 0) Then behooroof = heji_sadgan(sadgan)
  Else
      dahgan = (adad Mod 100) - yekan
      If (sadgan = 0 And yekan = 0) Then behooroof = heji_dahgan(dahgan / 10)
      If (sadgan = 0 And yekan <> 0) Then behooroof = heji_dahgan(dahgan / 10) + va + heji(yekan)
      If (sadgan <> 0 And yekan = 0) Then behooroof = heji_sadgan(sadgan) + va + heji_dahgan(dahgan / 10)
      If (sadgan <> 0 And yekan <> 0) Then behooroof = heji_sadgan(sadgan) + va + heji_dahgan(dahgan / 10) + va + heji(yekan)
  End If
         
  Adad_Heji = behooroof
  End Function
   
  طریقه استفاده

  کد (Text):

  Text1.text = heji_adad(156489)
   
   
  نوشته شده توسط night11 در ‏12 ژانویه 2006

به اشتراک بگذارید