فعالیت های اخیر the_king

  1. the_king از ارسال SajjadKhati در موضوع برداشتن راست کلیک فلش در اتوپلی تشکر کرده است.

    سلام باید از قسمت Subclass در پلاگین MemoryEx برای مدیریت رویدادها استفاده کنید. این پلاگین را فعال کنید در رویداد Global Function کد...

    ‏18 آوریل 2018 در 02:46